Zalakaros
Search
Zalakaros Meríts erőt a természet csodáiból
Zalakaros Mozi
Zalakaros
Zalakaros Székelykapu
Zalakaros
Meríts erőt a természet csodáiból
Zalakaros
Zalakaros
Zalakaros
Kezdőlap > Közérdekű adatok > I. Szervezeti, személyzeti adatok

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcímje, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetősége

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)és az ügyfélfogadási rend

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelőlésével 

A közfeladatot ellátó szerv vezetőjének és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és faxszáma, elektronikus levélcíme)

Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv megnevezése

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével mükődő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) tevékenységi köre, képviselőjének neve

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) alapító okirata, kezelő szervének tagjai

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

A közfeladatot ellátó szerv felettes illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelőlése, illetve az azt alapító határpzat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

 

Magyar Bor napja
Magyar Bor napja
A Koccintás 2015-ben a Magyar Bor Napja kiemelt eseménye. Idén minden csatlakozó településsel arra szeretnénk vállalkozni, hogy az egy időben egyszerre koccintók számának rekordját felállítsuk. Célunk, hogy egy időben, az összes borvidéken, minél több település részvételével, legalább 100.000 ember koccintson
Hírlevél
Hirdetés Zalakaros
Reklám
Reklám
Hirdetés Zalakaros