Zalakaros
Search
Zalakaros Meríts erőt a természet csodáiból
Zalakaros Mozi
Zalakaros
Zalakaros Székelykapu
Zalakaros
Meríts erőt a természet csodáiból
Zalakaros
Zalakaros
Zalakaros
Kezdőlap > Közérdekű adatok > I. Szervezeti, személyzeti adatok

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcímje, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetősége

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)és az ügyfélfogadási rend

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelőlésével 

A közfeladatot ellátó szerv vezetőjének és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és faxszáma, elektronikus levélcíme)

Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv megnevezése

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével mükődő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) tevékenységi köre, képviselőjének neve

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) alapító okirata, kezelő szervének tagjai

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

A közfeladatot ellátó szerv felettes illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelőlése, illetve az azt alapító határpzat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

 

Pünkösdi vigasságok
Pünkösdi vigasságok
Hírlevél
Hirdetés Zalakaros
Reklám
Hirdetés Zalakaros